کویر نیاز

لازم به ذکر است که رعایت چند دقیقه احتیاط همواره ضروری است.

 

اوقات شرعی به افق شهرستان های(بیرجند،قائنات،طبس،فردوس،نهبندان،سربیشه) را در کویر نیاز ببینید.

 

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است / یادآرکه محتاج دعایت هستم

التماس دعا

image01
image01